ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει έτσι ώστε όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί η ηγετική θέση της εταιρείας στην κυπριακή και διεθνή αγορά, προσφέροντας στους πελάτες της άριστα προϊόντα από πλευράς ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής.