ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πολιτική της Arlyco Ltd είναι να παράγει και να διαθέτει κρέας και κρεατοσκευάσματα από χοιρινά, βοοειδή, και πρόβατα / κατσίκια / αμνοερίφια (κατεψυγμένο και νωπό κρέας) υψηλών προδιαγραφών από πλευράς ποιότητας και υγιεινής (οργανοληπτικά στοιχεία, θρεπτική αξία και προπαντός ασφάλεια), που συμμορφώνονται με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες που τα αφορούν, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών, όπως αυτές διαμορφώνονται με τις τάσεις της αγοράς.