ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία λειτουργεί υπό την αυστηρή σφραγίδα του συστήματος πιστοποίησης Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων FSSC 22000, καθώς και όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Εγκεκριμένο Εργαστήριο Κοπής Κόκκινου Κρέατος

Εγκεκριμένοι Ψυκτικοί Θαλάμοι Κόκκινου Κρέατος

Εγκεκριμένο Εργαστήριο Κοπής Κιμά Κόκκινου Κρέατος

Εγκεκριμένο Εργαστήριο Κρεατοσκευασμάτων

Επιπρόσθετες Εγκρίσεις Εργαστηρίου Κρεατοσκευασμάτων