ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Η Αρλύκο στεγάζεται στην Λάρνακα με έδρα το ιδιόκτητο, σύγχρονο ευρωπαϊκών προδιαγραφών εργοστάσιο της, με 2250 τ.μ. χώρους παραγωγής και θαλάμων, καθώς και 250 τ.μ. γραφειακών χώρων.

Το εργοστάσιο είναι στρατηγικά τοποθετημένο κοντά στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού, όπου διασταυρώνονται οι αυτοκινητόδρομοι οι οποίοι οδηγούν σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Αυτό μας παρέχει εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και τάχιστη διανομή των προϊόντων στους πελάτες μας.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Ανθρώπινο δυναμικό της στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και έμπειρα ηγετικά στελέχη με έντονη παρουσία στη συγκεκριμένη αγορά.