Βασικά Χοιρινά Τεμάχια:

1. Λαιμός   |  2. Μπούτι   |   3. Σπάλα   |   4. Μπέικον   |   5. Καρέ

ΚΩΔ. 1000
Χοιρινό Μισάδι Με Δέρμα

ΚΩΔ. 1002
Χοιρινό Μισάδι Χωρίς Δέρμα

ΚΩΔ. 1100
Μέση με Δέρμα

ΚΩΔ. 1103
Μέση χωρίς Δέρμα

ΚΩΔ. 1200
Μπούτι Με Κόκαλο & Δέρμα

ΚΩΔ. 1210
Μπούτι Με Κόκαλο Χωρίς Δέρμα

ΚΩΔ. 1212
Μπούτι Χωρίς Κόκαλο & Δέρμα

ΚΩΔ. 1214
Μπούτι Χωρίς Κόκαλο, Χωρίς Κότσι

ΚΩΔ. 1244
Τρίμματα από Μπούτι

ΚΩΔ. 1302
Καρέ με Κόκαλο χωρίς Δέρμα

ΚΩΔ. 1303
Καρέ με Κόκαλο χωρίς Δέρμα, χωρίς Φιλετάκι

ΚΩΔ. 1402
Μπέικον με Κόκαλο χωρίς Δέρμα

ΚΩΔ. 1500
Σπάλα και Λαιμός με Δέρμα

ΚΩΔ. 1501
Σπάλα και Λαιμός χωρίς Δέρμα

ΚΩΔ. 1502
Σπάλα με Κόκαλο και Δέρμα

ΚΩΔ. 1504
Σπάλα με Κόκαλο χωρίς Δέρμα

ΚΩΔ. 1505
Σπάλα Χωρίς Κόκαλο και Δέρμα

ΚΩΔ. 1600
Λαιμός με Κόκαλο

ΚΩΔ. 1601
Λαιμός Χωρίς Κόκαλο

ΚΩΔ. 1916
Γουρουνόπουλο / Γουρουνιά

ΚΩΔ. 1917
Γουρουνόπουλο / Γουρουνιά 12-16 κιλά

ΚΩΔ. 1242
Μπούτι Κότσι με Δέρμα & Κόκαλο

ΚΩΔ. 1300
Καρέ Με Δέρμα & Κόκαλο

ΚΩΔ. 1301
Καρέ Με Δέρμα & Κόκαλο, χωρίς φιλετάκι

ΚΩΔ. 1305
Καρέ Χωρίς Δέρμα & Κόκαλο

ΚΩΔ. 1307
Καρέ Χωρίς Κόκαλο & Κορδόνι (Λούντζα)

ΚΩΔ. 1317
Φιλετάκι/ Ψαρονέφρι

ΚΩΔ. 1319
Καρέ Σπέαρ Ριπς

ΚΩΔ. 1400
Μπέικον με Δέρμα & Κόκαλο

ΚΩΔ. 1403
Μπέικον Χωρίς Δέρμα & Κόκαλο