Βασικά Βοδινά Τεμάχια:

1.Στρογγυλό   |  2. T-Bone   |   3. Μπριζόλα   |   4. Λαιμός   |   5. Σπάλα

6. Λάπα   |  7. Κοιλιά