Το χοιρινό κρέας που παρέχει η εταιρεία μας προέρχεται από ντόπια χοιρινά τα οποία παράγονται σε εκσυγχρονισμένες φάρμες, που συμμορφώνονται με όλες τις Ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες.