Μία ποικιλία από βοοειδή, συμπληρώνει την κύρια γκάμα προϊόντων της εταιρείας.